Dostupnosť úveru ovplyvňuje nielen výška úroku, ale aj výška splátky

Bratislava, Admin 11. 10. 2016 – Nový úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou poskytuje Wüstenrot stavebná sporiteľňa s úrokovou sadzbou zníženou na 1,39 % p.a. s garanciou na 3 roky. Dlhodobý záväzok akým je úver na bývanie sa stáva dostupnejším nielen vďaka nízkej úrokovej sadzbe, ale hlavne vďaka nízkej splátke úveru. Tá predstavuje pri úvere vo výške 50 000 eur so splatnosťou 25 rokov sumu 190 eur mesačne (s garanciou na 3 roky), čo je momentálna najnižšia splátka na trhu*. Výhodou úveru je aj to, že klient Wüstenrotu vopred pozná aj výšku splátky v ďalších rokoch. „Výška mesačnej splátky je pre klienta často smerodajná pri zvažovaní čerpania úveru na bývanie a schopnosti takýto finančný záväzok dlhodobo splácať. Splátku úveru sme nastavili tak, aby klientovi, ktorý si kupuje alebo rekonštruuje svoju nehnuteľnosť zostalo dostatok prostriedkov aj na prípadné zariadenie domácnosti. Našou aktuálnou ponukou bez skrytých podmienok a jednotnou úrokovou sadzbou pre všetkých, umožníme klientom zabezpečiť si vlastné bývanie, napriek rastu cien nehnuteľností“, povedal Mgr. Marcel Lőrinc, MBA, vedúci oddelenia stratégie a vývoja produktov Wüstenrot stavebnej sporiteľne a poisťovne.

Ponuka úveru za 1,39 % p.a. je platná od 6. 10. – 31. 12. 2016, výška úrokovej sadzby je rovnaká pre všetkých záujemcov a konečná, nezávislá od akýchkoľvek ďalších podmienok. Rovnako získanie úveru nie je ničím podmienené (ani vekom klienta, ani ďalšími produktmi v banke). Podstatná je len bonita klienta. O úver je možné požiadať vo výške od 7 000 eur do 200 000 eur a splatnosť je maximálne 30 rokov.
Klienti s úverom 1,39 % p.a. môžu získať ako bonus aj 25%-nú zľavu na komplexné poistenie bývania (nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu) vo Wüstenrot poisťovni.

* Pri porovnaní úverov na bývanie, ktoré poskytujú bankové inštitúcie na slovenskom finančnom trhu, sa výška mesačnej splátky (pri 3-ročnej fixácii úrokovej sadzby, výške úveru 50 tis. € a splatnosti 25 rokov) pohybuje v rozmedzí 190 € (WSS) – 262 €. Priemerná výška splátky tak predstavuje 210 €. Mesačnú úsporu, ktorú získa klient čerpaním úveru na bývanie vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni, môže využiť napríklad na nákup bytového zariadenia alebo iné osobne preferencie.

(Zdroj: Zuzana Krenyitzká, Wüstenrot poisťovňa, a.s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.; Foto: Shutterstock; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*