Chystáte si založiť eseročku?

Admin 01.08.2013 - Podľa prieskumu spoločnosti SroOnline.sk s.r.o., ktorá je jednou z vedúcich spoločností v oblasti poradenstva pri založení s.r.o., sú takmer tri štvrtiny všetkých novozaložených s.r.o. jednoosobové spoločnosti. Z prieskumu tiež vyplynulo, že každá 15. spoločnosť založená cez SroOnline.sk využíva virtuálne sídlo

v Bratislave alebo Košiciach. Prieskum bol vykonaný na 700 klientoch spoločnosti SroOnline.sk.

SRO imigovka

Takmer tri štvrtiny nových eseročiek sú „jednoosobové“ spoločnosti 

Podľa prieskumu SroOnline.sk je 72 % novozaložených s.r.o. spoločnosťou s jediným spoločníkom a konateľom v tej istej osobe. Toto číslo len potvrdzuje avizovaný záujem živnostníkov po nedávnych legislatívnych zmenách o prechod zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Podnikanie prostredníctvom s.r.o. je častokrát výhodnejšie ako klasická živnosť, a to najmä s ohľadom na menšie riziko podnikania a výhodnejšie odvodové zaťaženie. Vďaka zavedeniu online registrovým konaniam na živnostenskom úrade a obchodnom registri sa založenie s.r.o. stalo aj cenovo dostupnejším. Bezstarostne založiť novú s.r.o., vrátane poradenstva od odborníkov SroOnline.sk a poplatkov pre štát, je možné už za 279,75 eur. Onedlho príde významná zmena v oblasti zakladania obchodných spoločností. Pripravovaná novela Obchodného zákonníka, ktorej navrhovaná účinnosť sa posunula z 1. októbra na 1. december tohto roka, opäť sťaží začiatky v podnikaní. Od uvedeného dátumu bude potrebné základné imanie (pri s.r.o. v minimálnej výške 5000 eur) vkladať do banky. Doteraz najčastejšie využívaný spôsob splácania vkladu 5000 eur v hotovosti k rukám správcu vkladu už nebude možný. Z uvedeného dôvodu sa predpokladá, že do nadobudnutia účinnosti novely Obchodného zákonníka záujem o založenie s.r.o. výrazne porastie.

Tomas-Hora

Virtuálne sídlo využíva každá 15. spoločnosť 

Ďalším zaujímavým zistením je, že takmer každá 15. spoločnosť založená cez SroOnline.sk využíva virtuálne sídlo v Bratislave alebo Košiciach. Virtuálne sídlo (niekedy označované aj ako virtuálna kancelária alebo registračné sídlo) slúži ako alternatíva k prenájmu kancelárie v prípade, ak spoločnosť alebo zakladatelia nemajú vlastnú nehnuteľnosť, ktorú by mohli zapísať ako sídlo do obchodného registra.

Výhodami virtuálneho sídla sú okrem nižších prevádzkových nákladov aj anonymita skutočného sídla
spoločnosti, lukratívna adresa zapísaná ako sídlo spoločnosti v obchodnom registri a tiež preberanie a notifikácia o prijatej pošte. Cena za virtuálne sídlo v Bratislave a Košiciach sa pohybuje od 20 eur mesačne.

(Tomas Hora)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*