Ako naložiť počas Vianoc s odpadom?

Bratislava, Admin – Vo vašej domácnosti to rozvoniava vianočným pečivom a medovníčkami, vianočný stromček sa ligoce, v televízii hrajú rozprávky a všetci hovoria o dobrých skutokoch. Viete, že aj pri vianočnom pečení a predvianočných prípravách sa dajú robiť dobré skutky a myslieť na blaho našej planéty? Stačí, ak vianočný odpad roztriedite do správnych kontajnerov.

Tuk na pečenie sa míňa na kilá, v kuchyni je rozsypaná múka či cukor a odpadu je odrazu požehnane. Ak aj vy patríte k tým, ktorým záleží na životnom prostredí a pravidelne sa snažíte separovať odpad, v spolupráci so spoločnosťou Vassal EKO sme pripravili malý ťahák, čo s jednotlivými obalmi.

  • Mastný papier na pečenie patrí do komunálneho odpadu.
  • Nezamastené papierové obaly od múky či práškového cukru patria do papierového kontajnera.
  • Plastová nádoba z oleja patrí do plastu, no ideálne kvôli chuti je olej kupovať v sklených nádobách.
  • Pre tetrapakové obaly od mlieka alebo džúsov neplatia na území Slovenska jednotné pravidlá. Niekde patria do kontajnera na plasty, niekde do papiera, niekde do kovov a niekde do špeciálnych oranžových nádob. Pred vyhodením je vhodné ich vypláchnuť a vhodiť ich do správnej nádoby podľa označenia na nej.

TIP:

  • Chlieb z tradičnej pekárne radšej zabaľte do utierky miesto do mikroténových sáčkov.
  • Kváskovanie nie je len trendové, ale aj prospešné životnému prostrediu. Koláče robené z kvásku sú najlepšie na uskladnenie.
  • Šunku, salámu a iné mäsové výrobky v plastových obaloch vymeňte za výrobky zabalené do papiera v miestnom mäsiarstve.

„S potravinovými obalmi z mäsových výrobkov si nevedia poradiť ani recyklátori, keďže na obaly sú použité tri alebo štyri rozličné materiály. Preto je namieste výzva nakupovať rozumne a pri separovaní odpadu myslieť na to, že plasty by sa mali premeniť na iný plastový predmet,“ vysvetľuje odborník Martin Andrejčák zo spoločnosti Vassal EKO. Každodenné domáce recyklovanie môže pomôcť viac, ako si myslíte. Ak máte doma obmedzené možnosti, vyčleňte si aspoň nádoby na komunálny odpad, papier a plasty.

Čo s použitým kuchynským olejom?

Počas Vianoc sa vyvára a vypeká viac ako kedykoľvek inokedy. Určite viete, že použitý kuchynský olej sa v žiadnom prípade nevylieva do drezu, pretože zanáša kanalizáciu, láka hlodavce a znečisťuje vodu. Radšej ho odovzdajte na pumpe. Spoločnosť Slovnaft rozšírila zvýšila počet čerpacích staníc, na ktorých zbiera použitý olej z domácností, na 162 a to v 84 mestách a obciach. Takto recyklovaný kuchynský olej sa ďalej používa ako biopalivová zložka do motorovej nafty.

Ak bývate v Bratislave, môžete použitý olej vyliať do bielych priehľadných plastových nádob a vyhodiť ho následne do komunálneho odpadu. „Ak nesprávne separujete doma, tým viac sa vám to vráti v cene výrobku. Náklady na recykláciu enormne rastú, potrebné sú nové technológie, ľudia. Čím viac je odpad znečistený, tým viac práce treba na jeho recykláciu. Navyše, pri každej selekcii vzniká množstvo odpadu, ktoré nedokážeme recyklovať. Európa sa dnes plní plastami, ktoré už Čína neberie,“ vysvetľuje Martin Andrejčák zo spoločnosti Vassal EKO.

(Zdroj: Andrea Čurná, woowoo; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*