Ako a komu narcisy pomáhajú? Vidíme sa 15. 4. v uliciach

Bratislava, Admin – Minulý rok „oslávila“ Liga proti rakovine 25 rokov. Nezisková organizácia sa dožila rovnakého veku, ako má napríklad štát, v ktorom existuje. O čom to vypovedá? Predovšetkým o tom, že rakovina už toľko rokov zasahuje ľuďom, rodinám, komunitám do ich životov. A kiežby to bolo len tých 25 rokov. Je to, žiaľ, už omnoho dlhšie. Ešte smutnejší je fakt, že miesto toho, aby bola na ústupe, počet diagnostikovaní onkologického ochorenia ročne stúpa. Vo svete, aj na Slovensku.

Liga proti rakovine v minulom roku vložila viac ako 900 tisíc eur do projektov, ktoré pomáhajú onkologickým pacientom a ich blízkym. Či už to boli rehabilitačné a rekondičné projekty, sociálne programy, preventívne programy alebo investície do jednoduchého aj zložitejšieho vybavenia nemocníc, hospicov a iných zdravotníckych zariadení. Bez predražených prístrojov, bez neuváženej podpory niečoho, čo nie je potrebné – práve naopak, vo filozofii znižovania cien a sponzorstva v najvyššej možnej miere. Investície do položiek, ktoré by mal automaticky zabezpečovať štát, no jeho (po)moc tam už nestačila.

Den narcisov - infografika LPR
Nič z toho by ale nebolo možné, keby si za 25 rokov jej pôsobenia neudržiavala meno s čistým štítom, transparentným financovaním a najmä viditeľnou činnosťou v oblasti pomoci onkologickým pacientom. Práve preto je Deň narcisov – jeden z dvoch hlavných zdrojov financovania projektov LPR (druhým je príjem 2 % z dane) – považovaný za národnú zbierku a 15. 4. 2016 sa bude konať už po 20-ty krát.
Prijmite naše pozvanie zapojiť sa do tohto jedinečného dňa, prispieť svojim kúskom pre pomoc pacientom a vyjadriť svoju participáciu v boji proti rakovine.

narcis - PNG - LPR zm
Vidíme sa 15. 4. 2016 v uliciach miest a obcí.
IBAN ku Dňu narcisov: SK40 1100 0000 0026 2974 0400
Ďakujeme. Vaša Liga proti rakovine

(Zdroj: Miroslava Džupinová, Liga proti rakovine; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*