20. Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre

Admin,17.05.2013-V dňoch 21. – 24. 5. 2013 sa uskutoční na výstavisku Agrokomplex v Nitre už v poradí 20. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, ktorý si  naďalej udržiava svoju pozíciu odborne a kvalitne pripraveného  strojárskeho veľtrhu, s ktorým sa súbežne prezentujú tiež odvetvia,

ktoré sú technologicky úzko previazané so strojárenstvom. Záštitu nad veľtrhom prevzal minister hospodárstva SR p. Malatinský.
Veľtrh už tradične predstavuje najvýznamnejšiu prehliadku strojárskej produkcie v Slovenskej republike. Zúčastnené firmy majú počas necelého týždňa možnosť prezentovať svoje výrobky a porovnať ich s úrovňou domácej a zahraničnej konkurencie. Na organizácii v poradí už 20. jubilejného ročníka veľtrhu sa aj v tomto roku spolupodieľa Zväz strojárskeho priemyslu SR (ZSP SR). Za uplynulé roky veľtrh dosiahol vysoký kredit a stal sa trvalou súčasťou európskych kalendárov strojárskych výstav a veľtrhov. Každý rok ho navštevuje čoraz viac odborníkov nielen z Európy, ale z celého sveta.
Pretrvávajúci záujem o veľtrh v Nitre zo strany zahraničných a domácich vystavovateľov sa opiera o skutočnosť, že v Slovenskej republike má odvetvie strojárstva tradičné zázemie, čo s dobre premyslenou stratégiou vytvárania podmienok pre investorov prináša aj pre slovenských výrobcov efekt v podobe čoraz väčších kontaktov ako v oblasti výrobnej tak aj obchodnej spolupráce. Práve  spracovateľský priemysel a v ňom strojárstvo má v rozvinutom hospodárstve nezastupiteľnú úlohu, pretože patrí vo vyspelých ekonomikách k rozhodujúcim zdrojom tvorby hrubého domáceho produktu.
Aj napriek stále pretrvávajúcej hospodárskej kríze to bude najväčšie a najvýznamnejšie slovenské strojárske veľtržné podujatie, ktorého vysokú odbornú úroveň a kvalitu potvrdzuje dlhodobo rastúci aktívny záujem domácej a zahraničnej výrobnej, obchodnej i odbornej sféry v oblasti strojárstva a technologicky previazaných odvetví, zvárania, zlievania, metalurgie, plastov pre strojárstvo, elektrotechniky, merania, regulácie a automatizácie, stavebníctva a logistiky.
Organizátori sa každoročne usilujú o zlepšovanie kvality infraštruktúry, služieb a vytvorenie vhodných predpokladov pre splnenie cieľov vystavovateľov a návštevníkov. Vedomí si významu akcie, vynakladajú organizátori maximálne úsilie pre spokojnosť vystavovateľov a návštevníkov, či už sa jedná o skvalitnenie infraštruktúry výstaviska alebo služieb počas veľtrhu. Medzinárodný strojársky veľtrh si za 20 rokov existencie vytvoril dobrý kredit a natrvalo sa zaradil do európskych kalendárov strojárskych veľtrhov. Nitru v tomto termíne navštevuje čoraz viac odborníkov z celej Európy, ktorí sa s rešpektom vyjadrujú o veľtrhu.
V roku 2012 sa na veľtrhu prezentovalo 410 firiem, ktoré zastupovali ďalších 318 firiem  z  28 krajín na ploche 28 200 m2. Veľtrhu sa zúčastnilo 16 200 návštevníkov a akreditovalo sa 104 novinárov. Veľtrh sa stal najväčšou prehliadkou strojárenstva v rámci Slovenskej republiky.

mapa_sken_9kong72
Tematické výstavy veľtrhu
20. ročník veľtrhu je koncipovaný ako všeobecný strojársky veľtrh. V rámci tejto všeobecnej platformy je však veľtrh rozčlenený do 23 základných  komoditných skupín, z ktorých niektoré sú označené ako tematická výstava veľtrhu.
Aj v tomto roku je súčasťou veľtrhu 6 tematických výstav :
EUROWELDING  – 19. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a technológií pre zváranie,
CAST–EX –  19. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva a  metalurgie,
CHEMPLAST – 17. ročník medzinárodná výstava plastov pre strojárstvo,
EMA –  13. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania a    automatizácie.
TECHFÓRUM –  1. ročník prezentácie výskumných a vývojových pracovísk vysokých škôl a univerzít  technického zamerania  a konfrontácia ich výstupov s praxou. Záštitu nad výstavou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu p. Čaplovič.
ELECTRON – 1. ročník kontraktačnej výstavy výrobcov  elektrických prvkov a zariadení

Všetky uvedené tematické výstavy sú neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu a svojim rozsahom patria medzi najväčšie špecializované výstavy na Slovensku.

Plochy a vystavovatelia
V tomto roku je prihlásených okolo 400 vystavovateľov a spoluvystavovateľov, ktorí zastupujú ďalších cca 200 firiem z mnohých krajín najmä zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Francúzska ale aj zo zámorských štátov ako napr. Japonsko, Tajwan. Uvedené firmy budú vystavovať na celkovej ploche viac ako 21 000 m2.
Medzi najväčších vystavovateľov patria: ABB s.r.o., Bratislava.; AMZ Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica; BOSCH REXROTH AG(D); BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Banská Bystrica; CANMET, s. r. o., Bratislava; DMG Czech, s. r.o., Trenčín; FRONIUS Slovensko, s.r.o., Trnava; ITALINOX Slovakia, s.r.o. Bratislava, MAPRO s.r.o., Orovnica; NORD POHONY, s. r. o., Bratislava; TRUMPF SLOVAKIA, s. r. o., Košice.
(mičíková)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*