Vyšší objem vkladov do PSS

Bratislava, Admin, 15. 1. 2014 - „Nutnosť pripraviť si prostriedky na financovanie bývania vnímajú obyvatelia čoraz viac. Potvrdzuje to aj nárast vkladov stavebných sporiteľov v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., za rok 2013. Odrazí sa to tiež na ich nároku na štátnu prémiu, ktorý je vyšší ako za rok 2012. Týka sa to tak fyzických, ako aj právnických osôb

– spoločenstiev vlastníkov bytov“,povedal Imrich Béreš, predseda predstavenstva najväčšej stavebnej sporiteľne.

Imrich Beres_009 zm

Rok 2013 bol z hľadiska objemu peňazí vložených na účty stavebných sporiteľov výnimočne úspešný. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., zosumarizovala objem vkladov za vlaňajšok a výsledkom je číslo 452,13 mil. eur. V porovnaní s vkladmi za rok 2012 ide o takmer 11-percentný nárast.

Spomedzi regiónov vedie jednoznačne Bratislava. Obyvatelia hlavného mesta a priľahlých oblastí vkladali na zmluvu o stavebnom sporení najviac, ročne až 880 eur. Riaditeľ úseku odbytu PSS, a. s., Ing. Kamil Timura vysvetľuje, že „je to primárne o ekonomickej situácii obyvateľstva daného regiónu a finančných možnostiach. Z našich štatistík vyplýva, že bežný sporiteľ priemerne mesačne vkladá na svoju zmluvu o stavebnom sporení približne 45 až 50 eur. Bratislava je z tohto pohľadu špecifická. Vkladovosť v ostatných regiónoch je približne rovnaká.“

Vyšší objem vkladov znamená aj vyšší nárok stavebných sporiteľov na štátnu prémiu. Pre slovenský trh s bývaním je to dobrá správa. Znamená to, že sporitelia si intenzívnejšie pripravujú peniaze na výstavbu či obnovu svojho bývania. To prináša ďalšie efekty. Najmä zvýšenú výrobu stavebných materiálov či nárast stavebných prác. V konečnom dôsledku budú vyššie zdroje na trhu s bývaním znamenať vyššiu zamestnanosť v stavebníctve a vyššie daňové príjmy štátu.

Na účty stavebných sporiteľov bude podpora štátu pripísaná začiatkom februára tohto roka. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., k minuloročným vkladom sporiteľov požiadala o vyplatenie štátnej prémie v celkovej výške 31,32 mil. eur.

PSS imigovka zm

Obnova bytových domov hrá v súčasnosti tiež prím. Vlastníci bytov majú záujem najmä o celkovú obnovu a modernizáciu s cieľom znížiť energetickú náročnosť svojho bytového domu. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., financuje obnovu bytoviek už od roku 2000. Vlaňajší rok bol aj v tomto segmente úspešný. Vo forme štátnej prémie bude tento rok pre spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré uzatvorili zmluvu v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., vyplatených 587,66 tis. eur. Oproti vlaňajšku ide o takmer 45-tisícový nárast. Zákon o stavebnom sporení umožňuje získavať štátnu prémiu aj spoločenstvám vlastníkov bytov, pričom na štyri byty v bytovom dome prislúcha jedna v maximálnej výške 66,39 eur.

Pozn.: Rozdelenie regiónov podľa obchodného modelu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., v roku 2013

(Radovan  Slobodník)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*